Kwestionariusz dla nierezydenta z ZUS a stały pobyt w USA

Autor: Aleksander Słysz

Mam 76 lat, mieszkam od lat w Stanach Zjednoczonych, mam amerykańskie obywatelstwo. Otrzymałem z polskiego ZUS kwestionariusz dla nierezydenta dotyczący mojego numeru identyfikacji podatkowej w państwie zamieszkania. Kwestionariusz ten został wysłany w związku z nałożonym na ZUS obowiązkiem przekazania polskim organom podatkowym informacji o numerze służącym do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania. Płacę tutaj podatki i nie jest możliwe podanie ani numeru social security, ani innych numerów identyfikacji podatkowej. Z niewielkiej renty, którą otrzymuję z polskiego ZUS, co miesiąc jest pobierany podatek. Pracowałem w Polsce około 19 lat, a potem wyjechałem wraz z rodziną i po raz pierwszy coś takiego otrzymałem od ZUS-u. Z tego co wyczytałem, rozporządzenie MF z dnia 23 stycznia 2015 r. dotyczy tylko państw UE. ZUS ma przekazywać te informacje polskim organom podatkowym na formularzu PIT-40A (Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy). Czy w moim przypadku nie doszło do urzędniczego nieporozumienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestionariusz dla nierezydenta z ZUS a stały pobyt w USA

Miejsce zamieszkania w USA i renta z Polski

Na sprawę trzeba popatrzyć troszkę szerzej. Ma Pan miejsce zamieszkania w USA i otrzymuje w Polsce rentę. Renta ta powinna być opodatkowana w Polsce jako kraju wypłaty i w USA jako miejscu zamieszkania (jeśli nie jest to emerytura z tytułu pracy lub osobiście świadczonych usług jako pracownikowi Rządu lub jakiejkolwiek jego agendy w związku z pełnionymi funkcjami rządowymi). Stany Zjednoczone zezwalają osobom mającym miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych na zaliczenie na poczet podatku zapłaconego w Polsce na poczet podatku, który winien być uiszczony w Stanach Zjednoczonych, odpowiednich kwot podatku zapłaconego w Polsce (kwota zaliczona nie może przekraczać tej części podatku w Stanach Zjednoczonych, która zależna jest od dochodu netto takiego obywatela lub osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych, pochodzącego ze źródeł w Polsce, lub dochodu pochodzącego ze źródeł spoza Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do jego całkowitego dochodu netto w tym samym roku podatkowym). Tym samym taką emeryturę należy bezwzględnie ujmować w rozliczeniu w USA. Powyższe wynika z umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z dnia 18 września 1976 r.). Podanie np. SSN polskiemu fiskusowi nic w tej sprawie nie zmienia. Podatnicy, którzy nie rozliczają się poprawnie w USA lub boją się redukcji tamtejszych świadczeń (np. emerytalnych czy SSI), rzeczywiście boją się podawać numer SSN. Innymi słowy, jeśli rozlicza się Pan poprawnie podanie SSN w niczym Panu nie zaszkodzi.

Zobacz też: Emerytura z USA

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy ZUS może wymagać podania zagranicznego numeru służącego do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania emeryta?

Nowe umowy i porozumienia zawierane między Polską a USA wymuszają szerszy zakres wzajemnych informacji, ze względu na ich wymianę i realizację umów i porozumień. Rzeczywiście zatem jest tak, że „nasz” ZUS wymaga podania zagranicznego numeru służącego do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania emeryta co, nie bezpośrednio, ale pośrednio, wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do słania których zobowiązane są organy rentowe (Dz.U.2015.160 – Dz.U. z dnia 30 stycznia br.). Tym samym wymagane jest w poz. 22 PIT-40A/11A podanie numeru identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w państwie, w którym ma się miejsce zamieszkania. Jedynie w przypadku braku takiego numeru (nie nadano go) należy podać numer dokumentu stwierdzającego tożsamość w Państwie miejsca zamieszkania.

PIT-40A/11A

Powyższe wiąże się z postanowieniami nowej (jeszcze nie obowiązującej) konwencji między Rzecząpospolitą Polską a USA w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 2013 r. Zgodnie z art. 18 tej jeszcze niewiążącej umowy emerytury będą opodatkowane (co do zasady) tylko w kraju miejsca zamieszkania, czyli wypłacana z Polski emerytura w Polsce nie będzie w ogóle podlegać opodatkowaniu, a cały podatek zapłaci Pan w USA.

Odnośnie zaś wystawiania przez ZUS ww. PIT-40A/11A jest to obowiązek ZUS, również w przypadku nierezydentów i nie jest w żaden sposób ograniczony tylko względem osób mających zamieszkanie na terenie UE.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »