Pośrednictwo w zakupach z Chin a podatki

Autor: Marcin Sądej

Mam spółkę z o.o. i prowadzę sklep internetowy, gdzie produkty kupuję i sprzedaję w Polsce, więc problemów nie ma. Uruchomiłem teraz drogi sklep internetowy, który ma działać na zasadzie dropshippingu i tutaj mam problem. Wystawiam produkty od chińskiego sprzedawcy z Aliexpress w moim sklepie z moją prowizją i jeżeli klient złoży i opłaci zamówienie, ja wypełniam dane mojego klenta na Aliexpress i zamawiam dany produkt prosto do niego. Nie mam pojęcia, jak rozliczać kwestie podatkowe. Wiem, że jest dużo sklepów oraz allegrowiczów, które prowadzą ten sam model. W regulaminie jest informacja, że jest to dropshipping (pośrednictwo) oraz że klient sam rozlicza podatek VAT i cło w razie potrzeby (powyżej 150 zł). Wiem też, że można nie płacić podatku VAT i płacić tylko dochodowy. Dodam, że jestem vatowcem, bo sprzedaję produkty w drugim sklepie z polskiej hurtowni. Mam w sklepie kasę fiskalną, której używam do drugiego sklepu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pośrednictwo w zakupach z Chin a podatki

Świadczenie usług pośrednictwa dla dostawców zagranicznych

Generalnie dropshipping może przybrać dwa modele. Po pierwsze może ograniczać się jedynie do pośrednictwa w sprzedaży towarów. Po drugie przedsiębiorca może nabywać i sprzedawać towary we własnym imieniu. Z opisu sprawy wynika, że zamierza Pan działać w oparciu o pierwszy model i jedynie pośredniczyć w sprzedaży towarów.

W zakresie podatku VAT taki model powoduje, że podatnik świadczy na rzecz dostawców towarów usługi pośrednictwa, które powinny być dokumentowane fakturami na kwoty otrzymanych prowizji. Ostateczny nabywca otrzymuje fakturę od faktycznego sprzedawcy. Świadczenie usług pośrednictwa dla dostawców zagranicznych (np. z Chin) nie podlega opodatkowaniu w Polsce, ponieważ miejscem świadczenia takiej usługi jest kraj siedziby usługobiorcy (dostawcy), czyli Chiny. W rezultacie w takim modelu dropshippingu nie płaci Pan VAT, ponieważ do rozliczenia tego podatku zobowiązany jest dostawca.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2015 r.. ILPP1/4512-1-186/15-4/TK:

„W analizowanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że będzie prowadził działalność w formie pośrednictwa handlowego poprzez portal internetowy. Rola Zainteresowanego będzie się sprowadzała do zbierania zamówień, inkasowania wpływów pieniężnych w postaci przelewów bankowych oraz do przesłania zamówienia do Dostawców znajdujących się na terytorium Polski. Dodatkowo, dokonując pośrednictwa handlowego, będzie osiągał zyski stanowiące różnicę pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od Klienta a kwotą przekazaną do Dostawcy do poszczególnych transakcji.

Wnioskodawca zaznaczył, że zakupiony przez Klienta towar nigdy nie będzie trafiał do pośrednika handlowego, lecz zawsze bezpośrednio do Klienta. Ponadto Zainteresowany wskazał, że przeniesienie prawa do rozporządzania towarem następuje między Dostawcą a nabywcą (Klientem) i ma miejsce w chwili przekazania przez Wnioskodawcę (pośrednika) zapłaty za towar skierowanej od nabywcy (Klienta) do Dostawcy towaru.

Zobacz też: Faktura z Aliexpress

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Udokumentowanie dostawy towaru z Chin

Opisany powyżej model działalności, którą planuje prowadzić Zainteresowany świadczy o tym, że Wnioskodawca nie będzie stroną umowy. Faktyczna umowa kupna-sprzedaży zawierana będzie bowiem między Dostawcą a Klientem. Tak więc, skoro przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel będzie następować poprzez przekazanie towarów od Dostawcy do Klienta (z pominięciem Zainteresowanego), to Wnioskodawca nie będzie na żadnym etapie transakcji właścicielem towarów, w związku z czym nie może wystawiać dokumentów sprzedaży w imieniu własnym. Podmiotem zobowiązanym do udokumentowania transakcji będzie Dostawca, jako rzeczywista strona umowy kupna-sprzedaży, tj. sprzedawca towaru.

Natomiast w związku z planowaną działalnością gospodarczą (która ma polegać wyłącznie na zbieraniu zamówień, inkasowaniu wpływów oraz przesyłaniu zamówień do Dostawcy) Zainteresowany może wystawiać faktury we własnym imieniu dla Dostawcy, ponieważ to na rzecz Dostawcy będzie świadczył usługi pośrednictwa handlowego i od Dostawcy będzie się domagał określonych zysków, stanowiących różnicę pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od Klienta a kwotą przekazaną do Dostawcy do poszczególnych transakcji.

Podsumowując, skoro Wnioskodawca nie jest stroną transakcji dostawy bowiem nie dysponuje towarem i nie dokonuje jego sprzedaży, a jedynie pośredniczy w transakcji, to tym samym Zainteresowany nie może wystawiać dokumentów potwierdzających dostawę towaru, gdyż obowiązek udokumentowania tej dostawy spoczywał będzie na Dostawcy”.

Pośrednictwo sprzedaży towarów z Chin a podatek dochodowy

Jeżeli chodzi natomiast o podatek dochodowy, to w tym modelu pośrednictwa przychodem będzie prowizja za pośrednictwo. Prowizja będzie określana jako kwota różnicy pomiędzy sumą zapłaconą dla dostawcy a tą otrzymaną przez klienta. Datą powstania przychodu jest moment wpłynięcia prowizji na rachunek bankowy. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej sygn. ILPB1/415-1183/11-2/TW z dnia 13 stycznia 2012:

„Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa handlowego. W działalności tej zyskiem (przychodem z rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) będzie prowizja uzyskana z tego tytułu - różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy.

Zatem w sytuacji, gdy - jak wskazał Zainteresowany – jego rola będzie sprowadzała się do pośrednictwa, przychodem będzie wartość prowizji, na którą – jak podał Wnioskodawca, zostanie wystawiona faktura VAT.

Jednocześnie Zainteresowany wskazał, że towar nie będzie stanowił jego własności, nie uzyska faktury VAT oraz rachunku potwierdzającego zakup, nie będzie również importerem, nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w niczyim imieniu, zaś jego udział w transakcji ograniczy się do pośrednictwa w płatnościach i zamówieniach.

W takim zatem przypadku podstawą opodatkowania będzie kwota prowizji uzyskanej przez Zainteresowanego”.

Pośrednik nie ponosi kosztów zakupu towarów ponieważ, te w całości spoczywają na kliencie. Organy podatkowe na ogół akceptują, aby podstawą do zaksięgowania prowizji był przelewy bankowe potwierdzające otrzymanie tejże prowizji (zob. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29.12.2015r ., nr IPTPB1/4511-736/15-2/KLK).

Podsumowując, podatek VAT przy pośrednictwie Pana nie dotyczy, ponieważ zgodnie z przepisani ustawy miejsce świadczenia usługi pośrednictwa znajduje się w Chinach. Przychodem z działalności gospodarczej jest prowizja będąca kwotą różnicy pomiędzy sumą zapłaconą dla dostawcy a tą otrzymaną przez klienta.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »