Czy mogę kupić dwa mieszkania na własne cele mieszkaniowe?

Autor: Marcin Sądej

Otrzymałem w spadku duży dom i chciałbym go sprzedać przed okresem 5 lat. Czy aby uniknąć podatku mogę kupić dwa mieszkania na własne cele mieszkaniowe? Z tego co się orientuję Ministerstwo Finansów nie ogranicza ilości zakupionych lokali na ten cel.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę kupić dwa mieszkania na własne cele mieszkaniowe?

Możliwość zwolnienia dochodu ze sprzedaży nieruchomości od podatku

Nie tylko Ministerstwo Finansów, ale również sądy administracyjne potwierdzają, że wydatki na własne cele mieszkaniowe, dające możliwość zwolnienia dochodu ze sprzedaży nieruchomości od podatku, mogą dotyczyć zakupu więcej niż jednego lokalu mieszkalnego. Najlepszym przykładem będzie tutaj wyrok NSA z 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3126/14.

W wyroku tym sąd wyraził pogląd, że zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej jest normą celu społecznego (socjalnego), która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych obywateli. Celem wprowadzenia tego przepisu było preferowanie przeznaczenia przez podatników środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zdaniem sądu nie stoi na przeszkodzie skorzystania z analizowanej ulgi okoliczność, że podatnik nabywa kilka lokali mieszkalnych, jak i to, że aktualnie posiada inny lokal mieszkalny, w którym zamieszkuje. Niemniej jednak od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy będzie zależało, czy rzeczywiście takie zakupy realizują ustawowy warunek uznania własnych celów mieszkaniowych. Jeżeli zatem podatnik dokonuje zakupu co najmniej dwóch lokali mieszkaniowych w dwóch różnych miejscowościach, co wynika stąd, że w jednej miejscowości pracuje, w drugie koncentruje się jego życie rodzinne, wówczas można uznać, że własny cel mieszkaniowy jest realizowany w odniesieniu do obu lokali. Także w sytuacji, gdy dwa położone obok siebie lokale mogą zostać połączone można uznać, że cel mieszkaniowy może być realizowany. Z drugiej jednak strony nie można mówić o realizacji własnych celów mieszkaniowych w sytuacji, gdy podatnik deklaruje, że jedno z zakupionych mieszkań zamierza przeznaczyć dla córki. Podatnik nie realizuje wówczas własnego celu mieszkaniowego, ale cel mieszkaniowy innej osoby, i nie ma tutaj znaczenia w jakim stosunku pokrewieństwa ta inna osoba pozostaje względem podatnika.

Warto w tym miejscu przytoczyć również wyrok WSA w Szczecinie z dnia 21 maja 2014 r., sygn. I SA/Sz 350/14, w którym sąd wskazał, że zakup mieszkania dla innych osób, chociażby były nimi dzieci, nie spełnia warunku ustawowego, ponieważ nie świadczy o zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podsumowując powyższe, w świetle wyroków sądowych możliwy jest zakup dwóch mieszkań i skorzystanie z opisywanej ulgi, jednak podatnik musi udowodnić, w razie ewentualnej kontroli, że obydwa mieszkania służą zaspokajaniu jego własnego celu mieszkaniowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »