Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie konsekwencje grożą za brak złożenia deklaracji PIT?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-07-24

W 2010 r. otrzymałem darowiznę w postaci mieszkania od mojej matki. Darowiznę zgłosiłem w urzędzie skarbowym. W 2015 r. mieszkanie to sprzedałem. Rok później (za pieniądze uzyskane z tej sprzedaży) kupiłem wraz z żoną inne mieszkanie. Niestety nie złożyłem PIT-39 za 2015 r. Co mam teraz zrobić i jakie konsekwencje grożą za brak złożenia deklaracji PIT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce sprzedaż. Przy czym przez pojęcie nabycia nieruchomości trzeba rozumieć nie tylko zakup, ale także otrzymanie w drodze spadku lub darowizny.

Skoro zatem mieszkanie otrzymał Pan w 2010 r. na mocy umowy darowizny i sprzedał w 2015 r. to taka sprzedaż mieści się w okresie opodatkowania, co oznacza, że powstało zobowiązanie do zapłaty podatku dochodowego.

Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze powstanie konieczność zapłaty podatku, ponieważ podatnicy mają możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Przepis ten podaje, że jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości został przeznaczony na własne cele mieszkaniowe to podatek od sprzedaży nie wystąpi. Wydatkowanie musi nastąpić w ciągu 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce sprzedaż.

Przez wydatki na własne cele mieszkaniowe rozumie się m.in. zakup innej nieruchomości lub udziały w takiej nieruchomości. Trzeba jednak bardzo wyraźnie podkreślić, że wydatkowanie musi dotyczyć nieruchomości, w której podatnik rzeczywiście mieszka. Oznacza to, że prawa do zwolnienia nie daje zakup nieruchomości dla innego członka rodziny albo zakup nieruchomości, w której podatnik nie mieszka. W rezultacie, jeżeli chce Pan z tego zwolnienia skorzystać to musi Pan wykazać, że faktycznie i rzeczywiście w tym zakupionym w 2016 r. lokalu Pan mieszka, tzn. mieszkanie to pełni dla Pana funkcję dachu nad głową.

Na marginesie dodam, że przez własne cele mieszkaniowe rozumie się także wydatek na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, ale tylko i wyłącznie, jeżeli kredyt został zaciągnięty przed sprzedażą nieruchomości. W rezultacie, jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zostały przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego po sprzedaży mieszkania to tego rodzaju wydatek nie daje prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku.

Jeżeli w oparciu o stan faktyczny uzna Pan, że Pana sytuacja kwalifikuje się do zwolnienia od podatku to mimo wszystko należy złożyć zaległe zeznanie PIT-39, ponieważ na tym formularzu wykazuje się kwotę wydatkowaną na własne cele mieszkaniowe, które dają prawo do zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

Jeżeli natomiast w Pana sprawie nie ma podstaw do zastosowania wspomnianego zwolnienia od podatku również zależy złożyć zaległy PIT-39 wraz z wykazanym podatkiem do zapłaty. Stawka podatku wynosi 19% dochodu. W tej sytuacji powstanie także konieczność zapłaty zaległych odsetek liczonych od dnia, w którym zeznanie powinno zostać złożone, czyli od 30 kwietnia 2016 r.

Ponadto niezłożenie zeznania oraz niezapłacenie podatku w terminie powoduje powstanie odpowiedzialności karnoskarbowej. Zgodnie bowiem z art. 54 § 1 K.k.s. podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Jednakże odpowiedzialności karnoskarbowej można uniknąć, składając do urzędu skarbowego czynny żal. Trzeba jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym skuteczności czynnego żalu jest złożenie zaległego zeznania podatkowego PIT-39 oraz zapłata podatku wraz z odsetkami (jeżeli w sprawie okaże się, że nie ma podstaw do zastosowania zwolnienia). Ponadto proszę mieć na uwadze, że czynny żal jest bezskuteczny w sytuacji, gdy organ podatkowy rozpocznie postępowanie w sprawie z własnej inicjatywy. W rezultacie w momencie kiedy US wezwie Pana do złożenia wyjaśnień na okoliczność braku złożenia PIT-39 za 2015 r. to czynny żal nie będzie mógł zostać zastosowany.

Podsumowując powyższe, pierwszą czynnością, którą powinien Pan wykonać w sprawie to ustalenie, czy przysługuje Panu zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Trzeba odpowiedzieć na pytania: Czy całość środków ze sprzedaży została przeznaczona na zakup nowego mieszkania? Czy jest Pan właścicielem lub współwłaścicielem tego mieszkania? Czy w tym mieszkaniu rzeczywiście Pan mieszka i pełni ono dla Pana funkcję dachu nad głową?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od kupna działek

Podatek od kupna działek

Trzy miesiące temu zakupiliśmy z bratem dwie sąsiadujące ze sobą działki. Jedna z nich jest działką rolną, a druga budowlaną. Umowa kupna została...

Przelewy między małżonkami a podatki

Jestem mężatką, mam z mężem wspólność majątkową. Ja i mój mąż posiadamy oddzielne rachunki bankowe (założone jeszcze przed ślubem), na...

 

Darowizna lokalu użytkowego córce a podatek

Jestem właścicielem lokalu użytkowego, który jest wynajmowany i w którym jest restauracja. Najemcą jest moja córka, chciałbym jej ten lokal przekazać...

 

Niezgłoszona przez 5 lat darowizna, przedawnienie czy karny podatek

Po rozwodzie mój były mąż przepisał swoją część mieszkania na syna w drodze darowizny. Syn nie złożył deklaracji SD-Z2 do US. Od momentu powstania...

 

Minął termin złożenia deklaracji SD-Z2 - co zrobić?

Nieco ponad pół roku temu moja mama przesłała mojej córce (czyli wnuczce) 2 przelewy po 50 tys. złotych. Następnie moja córka przelała mi z tej kwoty 90...

 

Zgłoszenie do US darowizny na rzecz córki mieszkającej i pracującej w Czechach

Zgłoszenie do US darowizny na rzecz córki mieszkającej i pracującej w Czechach

Dokonałam pieniężnej darowizny na rzecz córki mieszkającej i pracującej w Czechach. Córka posiada polski dowód osobisty. Czy powinna w ciągu...

Podatek od sprzedaży od otrzymanej od żony nieruchomości

Podatek od sprzedaży od otrzymanej od żony nieruchomości

Niecałe 5 lat temu otrzymałem od żony dom, który był naszą wspólnotą majątkową. Nieruchomość została przekazana aktem notarialnym umową o podział...

Braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Mali a rozliczenie z US

Braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Mali a rozliczenie z US

Mam zarejestrowaną w Polsce – i zawieszoną od marca 2020 roku – jednoosobową działalność gospodarczą (ze wskazanym adresem zamieszkania...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »