Nie zapłaciłem podatku od sprzedaży nieruchomości

Autor: Katarzyna Siwiec

W 2009 r. otrzymałem w spadku po mamie nieruchomość, którą w 2011 r. sprzedałem. Rok temu urząd skarbowy zaczął wysyłać do mnie pisma, że nie zapłaciłem podatku od sprzedaży nieruchomości. Nadal otrzymuję jakieś pisma, ale ich nie odbieram, bo mieszkam za granicą. Czy sprawa nie jest już przedawniona? Czy ten podatek będę musiał jednak zapłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie zapłaciłem podatku od sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia i nieuiszczenie podatku

Pana pytanie dotyczy de facto płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Postaram się wyjaśnić Panu tę kwestię.

Otóż, zgodnie z treścią art. 10 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego po sprzedaży nieruchomości

Tak więc w przypadku nieruchomości odziedziczonej i późniejszej jej sprzedaży przed upływem pięciu lat powstaje obowiązek zapłaty podatku.

Jak mówi przepis termin ten nie jest liczony od danego dnia, ale od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło – akurat w tym przypadku nabycie spadku. Data nabycia spadku to co do zasady data śmierci Pana mamy.

Załóżmy, że jest to 2009 rok, jak Pan podał, termin 5-letni upłynąłby dopiero z końcem 2014 roku i dopiero w 2015 roku mógłby Pan sprzedać nieruchomość bez podatku. Ponieważ sprzedał Pan ją po 2 latach to niestety, ale powstał obowiązek podatkowy. Powinien Pan zapłacić 19% uzyskanej ze sprzedaży kwoty.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Jeżeli chodzi o przedawnienie podatku to on przedawnia się także z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pan sprzedał nieruchomość w 2011 roku, a więc podatek z tego tytułu miał Pan obowiązek wykazać i zapłacić do końca kwietnia 2012 roku. Dochód ze sprzedaży nieruchomości powinien Pan wykazać w PIT-39.

Przytoczę Panu jeszcze art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej: „zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”.

Natomiast odpowiadając na pytanie, czy będzie Pan musiał zapłacić ten podatek odpowiem, że jeśli za kwotę ze sprzedaży nie kupił Pan np. nowego mieszkania w terminie 2 lat, nie wydał tych środków na remont mieszkania, czy inny cel mieszkaniowy to będzie się Pan prawdopodobnie musiał liczyć z obowiązkiem zapłaty podatku, jeżeli przed okresem przedawnienia zostanie wydana decyzja i skutecznie zostanie wszczęta egzekucja.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »