Opodatkowanie darowizn między osobami obcymi

Autor: Aleksander Słysz

Interesują mnie zasady opodatkowywania darowizn między osobami obcymi – czyli na przykład gdy darowuję pieniądze znajomemu. Od jakich kwot obowiązuje jaka kwota podatku? Kto tę kwotę powinien zgłosić od urzędu skarbowego (darczyńca czy obdarowany)? Czy jest jakaś graniczna kwota, po przekroczeniu której trzeba darowiznę zgłosić? Co z darowiznami z zagranicy? Na przykład gdybym ja otrzymał darowiznę od osoby z kraju UE albo z Afryki, czy wtedy obowiązują inne przepisy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowanie darowizn między osobami obcymi

Darowizna rzeczy lub praw majątkowych znajdujących się za granicą a podatek

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stanowi, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Niemniej jednak nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy ciążący na nabywcy rzeczy lub praw majątkowych

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych i przy nabyciu w drodze darowizny powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Wysokość podatku z tytułu darowizny otrzymanej od osoby obcej

W przypadku osób obcych, tzw. innych nabywców, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4902 zł (III grupa podatkowa). Powyżej tej kwoty darowizna podlega opodatkowaniu; podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następującej skali dla III grupy: przy nadwyżce do 10 278 zł stawka wynosi 12%, przy nadwyżce od 10 278 do 20 556 zł podatek wynosi 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł, przy nadwyżce ponad 20 556 zł podatek wynosi 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych 

Podatnik, czyli obdarowany, musi złożyć zeznanie SD-3. Zgodnie bowiem z art. 17a ww. ustawy podatnicy podatku są obowiązani, gdy podatku nie pobiera płatnik, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Reasumując:

  • Podatek jest płatny według ww. skali.
  • Przy nabyciu od jednej osoby ponad 4902 zł (w sumie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczając ostatnią darowiznę).
  • W Polsce są te same stawki i zasady. Może dojść ewentualnie problem opodatkowania w kraju, z którego darowizna „przychodzi”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »