Zatrudnienie w dwóch krajach jednocześnie

Autor: Aleksander Słysz

Od ponad roku posiadam zatrudnienie w Niemczech. Zatrudnienie obejmuje ubezpieczenie oraz podatek. Czy w związku z tym powinnam złożyć jakąś informację w polskim urzędzie skarbowym? Czy mogę się zatrudnić również w Polsce? Nie wiem, jak poradzić sobie z podatkami, mając zatrudnienie w dwóch krajach jednocześnie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie w dwóch krajach jednocześnie

Miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a podatek od dochodu uzyskanego z zagranicy

Najważniejszym elementem, który decyduje o kształcie obowiązków podatkowych i miejscu zapłaty podatku jest miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania w podatkowym tego słowa znaczeniu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zobacz też: Zatrudnienie w Anglii praca w Polsce

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy traci się polską rezydencję podatkową?

Traci się zatem polską rezydencję podatkową, gdy spełnia się łącznie następujące przesłanki:

1) nie posiada się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) ani

2) nie przebywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przeczytaj też: Zatrudnienie w Niemczech praca w Polsce

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zasady ww. stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Umowa, która ma w Pani przypadku zastosowanie jest umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2005 r.).

Zgodnie z tą umową określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

Zobacz również: Działalność w Polsce a praca w Niemczech

Miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach

W przypadku gdy na mocy powyższych zasad, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących reguł, tak by przypisać jej miejsce zamieszkania tylko w jednym kraju:

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

c) jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,

d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania pracując w Niemczech?

Samo zatem posiadanie miejsca zatrudnienia w Niemczech nie powoduje, że w Niemczech ma Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, nawet jeśli mieszka Pani tam w związku z wykonywaną pracą. Jeśli uznać, że ma Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Niemczech (czyli przeniosła Pani tam centrum interesów życiowych) to w pewnym uproszczeniu, podlegać Pani będzie w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli ew. zawarcie umowy o pracę tu wykonywaną, czy innej umowy (może Pani zostać zatrudniona na każdy rodzaj umowy) spowoduje wystąpienie tzw. ograniczonego obowiązku podatkowego i ew. konieczność rozliczenia dochodu w Polsce zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Inaczej sprawa wygląda, jeśli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych jest w Polsce. Wtedy co do zasady, zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. umowy międzynarodowej, wynagrodzenie osiągane przez Panią w Niemczech podlegałoby opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w Niemczech, w takiej sytuacji otrzymywane za pracę wykonywaną w Niemczech wynagrodzenie może być opodatkowane w Niemczech. Znajduje tu zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania (wyłączenie), a zgodnie z nią, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód, który może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni (co do zasady) taki dochód od opodatkowania, ale może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

Ergo, gdy miejscem zamieszkania jest Polska i gdy Pani poza przychodami uzyskanymi w Niemczech ze stosunku pracy nie uzyskała w Polsce innych przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, nie musi Pani nawet składać w Polsce zeznania rocznego (obejmującego przychody z pracy najemnej w Niemczech), jednakże gdy w Polsce osiąga się dochody opodatkowane według skali (np. będzie stosunek pracy również w Polsce), dochody osiągnięte w Niemczech dalej nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, ale wpływają na stawkę podatkową, która w Polsce będzie zastosowana do dochodów w Polsce osiągniętych, stąd ujmować będzie się je w rozliczeniu rocznym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »