Darowizna maszyny rolniczej a VAT

Autor: Aleksander Słysz

Jestem rolnikiem, płacę podatek rolny a podatek VAT rozliczam na zasadach ogólnych. 5 lat temu kupiłem ciągnik rolniczy i odliczyłem podatek VAT. Czy mogę w świetle prawa o VAT przekazać ten ciągnik synowi umową darowizny? Jeśli nie, to jak przekazać ciągnik, aby uniknąć zapłacenia podatku VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna maszyny rolniczej a VAT

Darowizna ciągnika a podatek VAT

Może Pan ciągnik darować synowi, jednak nie jest to zdarzenie neutralne dla podatku VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Darowizna przez Pana opisana powoduje zatem skutki na gruncie VAT analogicznie jak sprzedaży z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ww. ustawy podstawą opodatkowania będzie tu cena nabycia towarów (lub towarów podobnych), a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Ostatnia część poprzedniego zdania w opisanej sytuacji, tj. określenie ceny nabycia w momencie dostawy, jest tu kluczowa, chodzi bowiem o cenę na dzień darowizny, a nie cenę historyczną.

Czy darowizna części przedsiębiorstwa będzie zwolniona z VAT?

Podatnicy, którzy przy wysokocennych składnikach majątku chcą uniknąć ww. rygoru starają się tak „skomponować” skład rzeczowy darowizny, by można mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jest tak bowiem, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; oznacza to, że darowizna takiej części przedsiębiorstwa nie jest opodatkowana VAT. Problemem jest, iż przez pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Nie wystarczy więc sama darowizna ciągnika, by z dobrodziejstw tej regulacji skorzystać, musiałaby ona być powiązana – w jednej czynności – z darowizną innych składników materialnych i niematerialnych pozwalającą prowadzić gospodarstwo rolne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »