Zaległe deklaracje PIT i czynny żal przy zawieszonej działalności gospodarczej

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

W 2019 r. zawiesiłam działalność gospodarczą i rozpoczęłam pracę na etacie. PIT-36L za rok 2019 rozliczyłam w roku 2020, ale nie złożyłam deklaracji „zerowych” za lata 2020-2022 w przeświadczeniu, że zerowe dochody z zawieszonej działalności są wykazywane w PIT-37 z pracy na etacie. Jak z tego wybrnąć? Nie otrzymałam żadnego pisma z urzędu skarbowego, ale chciałabym trwale zlikwidować zawieszoną działalność. Czy powinnam złożyć zaległe deklaracje i wyrazić czynny żal przed zlikwidowaniem działalności? Czy wykreślenie działalności z CEIDG może „uruchomić” weryfikację złożonych deklaracji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaległe deklaracje PIT i czynny żal przy zawieszonej działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązki podatnika

Na wstępie wskazuję, że na druku PIT-37 rozlicza się podatnik, który uzyskuje dochody np.: z umowy o pracę, umowy-zlecenia, emerytury. W przypadku prowadzonej działalności dochody rozliczane są na druku PIT-36, a w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem liniowym odrębnie z tej działalności na druku PIT-36L.

Następnie zwracam uwagę na fakt, że zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku złożenia zeznania rocznego, nawet jeśli takie zawieszenie trwa cały rok podatkowy. Zeznanie składa nawet wtedy, gdy nie osiągnęło się w ciągu roku żadnego dochodu.

W rocznym zeznaniu ujmuje wszystkie uzyskane w roku podatkowym przychody (również w okresie zawieszenia) oraz ewentualne poniesione koszty. Natomiast w trakcie zawieszenia nie można amortyzować tych składników, które nie są używane na skutek zawieszenia działalności gospodarczej. Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność. Przerwa w amortyzacji trwa do końca miesiąca, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zamknięcie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%

Wskazuję również, że jeśli zamyka się firmę opodatkowaną według skali podatkowej 19% podatkiem liniowym, należy:

 1. sporządzić spis z natury przy zamykaniu działalności (nie trzeba informować o tym naczelnika urzędu skarbowego),
 2. w ciągu 14 dni dokonać wyceny towarów i innych składników objętych spisem,
 3. wpisać spis z natury do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 4. na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku,
 5. wpłacić podatek za ostatni miesiąc lub kwartał prowadzenia działalności – jeśli likwiduje się działalność w grudniu – zaliczkę wpłaca się do 20 stycznia. Nie uiszcza się jej natomiast, jeśli wcześniej złoży się zeznanie roczne i zapłaci wynikający z tego zeznania podatek,
 6. złożyć do 30 kwietnia następnego roku zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-36L i zapłacić podatek.
  Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Jak uniknąć kary za przestępstwo, wykroczenie skarbowe – czynny żal

Natomiast w sytuacji, gdy za wcześniejsze lata nie były złożone wymagane zeznania roczne, zalecam jak najszybciej dokonać zaniechanych czynności. W tym wypadku czynny żal umożliwia uniknięcie konsekwencji w razie spóźnionego złożenia zeznania podatkowego. Pismo zawierające czynny żal winno zawierać następujące informacje:

 1. dane podatnika;
 2. dane właściwego urzędu skarbowego;
 3. opis popełnionego czynu i jego okoliczności;
 4. wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym;
 5. informacja o tym, jak naprawiono swój czyn, lub w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązuje się podatnik do jego naprawienia.

Co prawda, nie określono terminu, do kiedy podatnik może przyznać się do popełnionego przestępstwa (wykroczenia) skarbowego. Dlatego też należy dokonać tego niezwłocznie. Gdy już organ dokona wszczęcia postępowania, złożenie czynnego żalu wraz z deklaracjami nie będzie możliwe, na co wprost wskazuje Kodeks karny skarbowy (art. 16 K.k.s przepisy prawa dokładnie mówią, że czynny żal nie zadziała, jeśli sprawca wykroczenia skarbowego: został wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego).

A zatem można uniknąć kary, jeśli:

 1. złoży się czynny żal, czyli zawiadomi się o popełnieniu czynu zabronionego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, informując o istotnych okolicznościach popełnienia czynu
 2. jednocześnie dopełni się obowiązków, w tym uiści się w całości ewentualne zaległe zobowiązanie.

Podsumowując, rekomenduję jednoczesne złożenie pisma z czynnym żalem i zaległych deklaracji rozliczeń rocznych.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przedawnienie

Z uwagi na fakt, że okres przedawnienia liczy się od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, kwestia deklaracji za rok 2020 przedawni się w roku 2026. Do tego czasu organ podatkowy może wszcząć postępowanie i ukarać Panią za wykroczenie skarbowe. Gdyby takie postępowanie już zostało wszczęte, nie uniknie Pani negatywnych konsekwencji. Dlatego też zalecam dobrowolne przyznanie się do popełnionego błędu i jego naprawienie. Nie zalecam natomiast czekania, aż urząd skarbowy się odezwie, gdyż z doświadczenia wiem, że organy wszczynają takie postępowania często dopiero pod koniec okresu przedawnienia.

Przykłady

Przedsiębiorca E-commerce

Anna prowadziła mały sklep internetowy, sprzedając ręcznie robione produkty. W 2019 roku zdecydowała się zawiesić działalność ze względu na rosnące obowiązki zawodowe i rozpoczęła pracę na pełny etat. Chociaż nie miała żadnych przychodów z działalności przez kolejne lata, nie złożyła „zerowych” deklaracji podatkowych za lata 2020-2022. Dopiero w 2023 roku, kiedy postanowiła definitywnie zamknąć działalność, zorientowała się, że powinna była składać te deklaracje. Anna skontaktowała się z doradcą podatkowym, który pomógł jej złożyć zaległe zeznania oraz przygotować pismo z czynnym żalem, aby uniknąć ewentualnych kar ze strony urzędu skarbowego.

 
Freelancer IT

Marek, programista i freelancer, zawiesił swoją działalność gospodarczą w 2019 roku, ponieważ dostał atrakcyjną ofertę pracy na etacie. W tym czasie, nie osiągając żadnych dochodów z działalności, był przekonany, że nie musi składać deklaracji PIT-36L za kolejne lata. Kiedy w 2023 roku Marek postanowił zamknąć swoją działalność, dowiedział się, że powinien był składać „zerowe” zeznania roczne mimo braku dochodów. Po konsultacji z księgową, Marek złożył wszystkie zaległe deklaracje oraz pismo z czynnym żalem, co pozwoliło mu uniknąć sankcji i zamknąć działalność bez dodatkowych problemów.

 
Właścicielka Sklepu Stacjonarnego

Katarzyna prowadziła sklep z odzieżą, który zawiesiła w 2019 roku ze względu na trudności finansowe i zmieniające się warunki rynkowe. Od tego czasu pracowała na etacie i nie generowała żadnych dochodów z zawieszonej działalności. W 2023 roku, chcąc całkowicie zlikwidować swoją działalność, Katarzyna dowiedziała się, że miała obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych, nawet przy zerowych przychodach. Z pomocą prawnika przygotowała zaległe deklaracje oraz pismo z czynnym żalem, które złożyła do urzędu skarbowego, unikając tym samym kar i komplikacji związanych z zakończeniem działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku składania rocznych zeznań podatkowych, nawet przy braku dochodów. Ważne jest, aby złożyć zaległe deklaracje oraz pismo z czynnym żalem, co pozwoli uniknąć kar i problemów związanych z zamknięciem działalności. Nie warto czekać na interwencję urzędu skarbowego, lepiej samodzielnie naprawić popełnione błędy.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu pism, w tym deklaracji podatkowych i czynnego żalu, aby zapewnić Ci spokój i zgodność z przepisami. Skontaktuj się z nami, aby uniknąć problemów związanych z zawieszoną działalnością gospodarczą. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy - Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »