Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna dla bratanka bez zapłacenia podatku - kary i konsekwencje

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-06-14

Dałam darowiznę bratankowi w 2011 r., nie wiedziałam, że należy zapłacić podatek. Ma teraz kontrolę z US. Jakie mogą być kary i konsekwencje? Jak z tego wybrnąć?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Podatnikiem jest obdarowany, na nim ciążył obowiązek podatkowy. Nie wywiązał się ze swoich obowiązków, nie złożył SD-Z2. Ze względu na upływ czasu przedawniło się prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość podatku, więc nie musi go teraz bratanek płacić, ale to może się zmienić. Możliwość wydania decyzji przez organ podatkowy może się bowiem odnowić na skutek działań bratanka. Obecnie zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

W przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia. Innymi słowy obowiązek podatkowy odnowi się gdy bratanek powoła się na otrzymaną darowiznę przed organem. Ma to jednak i dalsze konsekwencje, bowiem stawka podatku wzrośnie do 20%. Jest tak, albowiem zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. ustawy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

Istnieje również pewne zagrożenie grzywną na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, aczkolwiek niezwiązane z działaniami z 2011 r., a ewentualnym odnowieniem się obowiązku obecnie i nieuiszczeniem podatku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »