Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup używanego samochodu z UE a zwolnienie z VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-08-24

Podatnik kupił na aukcji używany samochód osobowy w jednym z krajów EU, w Belgii. Samochód zakupiony jest jako towar używany. Otrzymał również rachunek – opłata za wystawienie auta na aukcji. Na rachunku tym jest napisane, że jest to dostawa wewnątrzwspólnotowa towaru - zwolniony z VAT-u z art. 39 bis belgijskiego Kodeksu VAT. Czy w Polsce usługa ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT-em? Podatnik jest czynnym płatnikiem VAT-u.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup używanego samochodu z UE a zwolnienie z VAT

WDT – zakup samochodu z zagranicy

Z opisu dokumentu wynika, że belgijski sprzedawca potraktował transakcję jako WDT, która jest zwolniona z podatku VAT z zachowaniem prawa do odliczenia.

Jak wynika z tekstu belgijskiej ustawy VAT (Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde), w jej art. 39 zamieszczone są zwolnienia dotyczące eksportu towarów, dostaw wewnątrzwspólnotowych, nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz importu towarów.

Tekst art. 39 w wersji francuskiej (wersja angielska niedostępna) na oficjalnej witrynie belgijskiego ministerstwa finansów pod adresem: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=ecd74d42-42fb-48e5-b623-6a96c6bb5ad0findHighlighted

VAT po zakupie samochodu

Jeśli zatem belgijski sprzedawca samochodu wystawił fakturę, w której nie określił VAT, powołując się na art. 39 belgijskiej ustawy VAT, to znaczy, iż transakcję powyższą potraktował jako dostawę wewnątrzwspólnotową. Powoduje to, że po stronie nabywcy powstanie konieczność rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu w Polsce.

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (WNT).

Do wystąpienia obowiązku podatkowego w zakresie WNT konieczne jest, co do zasady, aby:

  1. doszło do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz oraz
  2. stronami transakcji byli podatnicy.

Zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy VAT „podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju”.

Dodatkowo w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego nabywca zobowiązany jest do złożenia do właściwego miejscowo urzędu skarbowego informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu na druku VAT-23 wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie pojazdu oraz do obliczenia i wpłacenia podatku VAT.

Podatek należny w przypadku WNT jest również podatkiem naliczonym, co do którego przysługuje prawo do odliczenia od kwoty podatku należnego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek. Jeżeli jednak nie otrzyma on faktury w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych pojazdów powstał obowiązek podatkowy, to będzie on musiał dokonać korekty podatku odliczonego w deklaracji za okres, w którym upływa ten termin.

Dokonanie WNT należy uwzględnić w deklaracji dla celów podatku od towarów i usług (VAT-7 lub VAT-7K). Oprócz deklaracji VAT podatnicy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Skarbowym informacji podsumowującej VAT-UE, w której wykazuje się m.in. WNT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek VAT na usługi zakładu kamieniarskiego

Czy montaż nagrobka można zakwalifikować do pozycji 96.03 PKWiU? Jaki obowiązuje VAT na usługi zakładu kamieniarskiego ?

 

Sprzedaż nieruchomości zakupionej bez podatku VAT

Nieruchomość zabudowana została kupiona od osoby fizycznej bez podatku VAT, nie zostały poniesione wydatki na jej ulepszenie. Teraz chcemy ją sprzedać...

 

Czy darowizna od ojca, obywatela USA, jest opodatkowana?

Mam otrzymać darowiznę od ojca, posiadającego obywatelstwo amerykańskie i mieszkającego w USA. Czy darowizna ta będzie zwolniona z podatku, jeśli zostanie...

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w formie samochodu firmowego a podatki

Z końcem ubiegłego miesiąca została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem za porozumieniem stron. Pracownikowi należał się ekwiwalent za...

 

Przekazanie synowi firmowej nieruchomości, jak zachować prawo do odliczeń VAT?

Mam firmę budowlaną, rozliczam się podatkiem liniowym i VAT. W 2014 r. zakupiłem prywatnie działkę budowlaną, w ramach prowadzonej działalności...

 

Podział działki na mniejsze w celu sprzedaży a podatki

Podział działki na mniejsze w celu sprzedaży a podatki

10 lat temu otrzymałem działkę rolną od rodziców jako darowiznę. Teraz ją podzieliłem na 7 działek, uzyskałem na każdą z nich warunki zabudowy,...

Umowa leasingowa na samochód zakupiony w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru a VAT

Umowa leasingowa na samochód zakupiony w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru a VAT

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Właśnie kupuję w Niemczech samochód używany o wartości powyżej 150 000 zł i pojemności...

Praca zdalna studenta dla firmy z Anglii a podatki

Praca zdalna studenta dla firmy z Anglii a podatki

Pracuję zdalnie w Polsce na okres 3 miesięcy dla firmy z Anglii. Umowa jest angielska, a praca jest określana mianem wolontariackiej, za którą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »