Zakup używanego samochodu z UE a zwolnienie z VAT

Autor: Marcin Sądej

Podatnik kupił na aukcji używany samochód osobowy w jednym z krajów EU, w Belgii. Samochód zakupiony jest jako towar używany. Otrzymał również rachunek – opłata za wystawienie auta na aukcji. Na rachunku tym jest napisane, że jest to dostawa wewnątrzwspólnotowa towaru - zwolniony z VAT-u z art. 39 bis belgijskiego Kodeksu VAT. Czy w Polsce usługa ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT-em? Podatnik jest czynnym płatnikiem VAT-u.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup używanego samochodu z UE a zwolnienie z VAT

WDT – zakup samochodu z zagranicy

Z opisu dokumentu wynika, że belgijski sprzedawca potraktował transakcję jako WDT, która jest zwolniona z podatku VAT z zachowaniem prawa do odliczenia.

Jak wynika z tekstu belgijskiej ustawy VAT (Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde), w jej art. 39 zamieszczone są zwolnienia dotyczące eksportu towarów, dostaw wewnątrzwspólnotowych, nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz importu towarów.

Tekst art. 39 w wersji francuskiej (wersja angielska niedostępna) na oficjalnej witrynie belgijskiego ministerstwa finansów pod adresem: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=ecd74d42-42fb-48e5-b623-6a96c6bb5ad0findHighlighted

Zobacz też: Import usług a brak rejestracji VAT-UE

VAT po zakupie samochodu

Jeśli zatem belgijski sprzedawca samochodu wystawił fakturę, w której nie określił VAT, powołując się na art. 39 belgijskiej ustawy VAT, to znaczy, iż transakcję powyższą potraktował jako dostawę wewnątrzwspólnotową. Powoduje to, że po stronie nabywcy powstanie konieczność rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu w Polsce.

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (WNT).

Do wystąpienia obowiązku podatkowego w zakresie WNT konieczne jest, co do zasady, aby:

  1. doszło do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz oraz
  2. stronami transakcji byli podatnicy.

Zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy VAT „podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju”.

Dodatkowo w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego nabywca zobowiązany jest do złożenia do właściwego miejscowo urzędu skarbowego informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu na druku VAT-23 wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie pojazdu oraz do obliczenia i wpłacenia podatku VAT.

Podatek należny w przypadku WNT jest również podatkiem naliczonym, co do którego przysługuje prawo do odliczenia od kwoty podatku należnego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek. Jeżeli jednak nie otrzyma on faktury w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych pojazdów powstał obowiązek podatkowy, to będzie on musiał dokonać korekty podatku odliczonego w deklaracji za okres, w którym upływa ten termin.

Dokonanie WNT należy uwzględnić w deklaracji dla celów podatku od towarów i usług (VAT-7 lub VAT-7K). Oprócz deklaracji VAT podatnicy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Skarbowym informacji podsumowującej VAT-UE, w której wykazuje się m.in. WNT.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »