Nierezydent a podatek od sprzedaży mieszkania

Autor: Aleksander Słysz

Mieszkam za granicą od 10 lat, zakupiłam mieszkanie w Polsce 2 lata temu. Jest przeznaczone na wynajem. Niestety muszę je teraz sprzedać. Czy jako nierezydent zapłacę podatek od sprzedaży mieszkania? Jak tego uniknąć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nierezydent a podatek od sprzedaży mieszkania

Zbycie nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydenta

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się m.in. przychodu z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

Zasady te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, te jednak zawierają zazwyczaj klauzulę stanowiącą, iż przychody (dochody) z nieruchomości i ich sprzedaży opodatkowane są w państwie położenia nieruchomości i ew z zachowaniem metod unikania podwójnego opodatkowania w miejscu zamieszkania sprzedającego.

Podatek dochodowy od zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od zakupu

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (którym jest co do zasady wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d (w niektórych przypadkach dodatkowo powiększonymi o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). Artykuł 22 ust. 6c wskazuje, iż koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, przy odpłatnym nabyciu, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Podatek zapłaci Pani od dochodu, czyli w dużym uproszczeniu, wyniesie on 19% od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i nabycia (wraz z ew nakładami zwiększającymi wartość). Odpłatne zbycie mieszkania, które nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, nie będzie podlegało opodatkowaniu., gdy zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Reasumując, przy sprzedaży przed 1 stycznia 2022 r. należy dochód ze sprzedaży mieszkania rozliczyć w Polsce – właściwy będzie formularz PIT-39.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »