Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy firma będąca na ryczałcie może być podwykonawcą w drugiej firmie?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-06-24

Dwie firmy prowadzą usługi budowlane. Jedna należy do ojca, druga do syna. Jedna jest na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, druga na ryczałcie. Czy firma będąca na ryczałcie może być podwykonawcą w drugiej firmie (która rozlicza się w skali podatkowej) i wystawiać dla niej faktury za wykonane roboty? Czy jest to zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym? Obydwie firmy są podatnikami VAT.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 8 wskazuje na okoliczności wyłączające możliwość opodatkowania w formie zryczałtowanej. Wskazana przez Panią sytuacja, związana z byciem podwykonawcą, nie wyłącza opodatkowania w formie zryczałtowanej. Niekiedy do takiego wyłączenia dochodzi pośrednio gdy rzecz tyczy się np. pracownika czy też byłego pracownika, zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 ww. ustawy gdy podatnik prowadzący działalność wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu i uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał (wykonuje) w tym roku podatkowym w ramach np. stosunku pracy, to podatnik ten traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i musi opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Wskazane powiązanie rodzinne nie wyklucza wzajemnego świadczenia usług również na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Warto jednak pamiętać, że ze względu na ograniczenia związane z cenami transferowymi stosowanymi przez podmioty powiązane (także osobowo) tak w podatkach dochodowych, jak i VAT, ogólną regułą jest nakaz stosowania w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi cen rynkowych (w pewnym uproszczeniu). Jeśli ceny rynkowe nie będą stosowane, to w niektórych sytuacjach organ podatkowy może określić podstawę opodatkowania, czy też skorygować koszty bądź przychody, zgodnie z i adekwatnie do wartości rynkowej usług (świadczeń).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozliczenia spółki typu general partnership zarejestrowanej w USA

Moje pytanie dotyczy rozliczenia zysków (i strat) spółki typu General Partnership zarejestrowanej w USA przez polskiego rezydenta zamieszkującego...

 

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży odziedziczonego domu na remont

Sześć lat temu odziedziczyłam połowę domu, rok później został sprzedany. Uzyskałam w ten sposób 100 tys. zł. Kupiłam za tę kwotę mieszkanie....

 

Odszkodowanie dodane do dochodu

W zeszłym roku zostałem zwolniony za porozumieniem stron. Z tego tytułu wypłacono mi odprawę oraz odszkodowanie. Otrzymałem PIT do rozliczenia...

 

Umowa-zlecenie ze stałą stawką wynagrodzenia a podatek

Czy umowa-zlecenie na sprzątanie zawarta na czas nieokreślony ze stałą stawką wynagrodzenia (150 zł miesięcznie) powinna być opodatkowana podatkiem...

 

Nierezydent a podatek od sprzedaży mieszkania

Mieszkam za granicą od 10 lat, zakupiłam mieszkanie w Polsce 2 lata temu. Jest przeznaczone na wynajem. Niestety muszę je teraz sprzedać. Czy jako...

 

Podatek za czas zasiłku postojowego w Norwegii

W latach 2008–2015 pracowałem w Norwegi, od dwóch lat pracuję w Polsce. W roku 2010 byłem na zasiłku postojowym w Norwegi...

 

Sprzedaż mieszkania z darowizny, kupno nowego i wynajem a utrata ulgi i podatek

Po śmierci taty, w tym roku sprzedałam mieszkanie, które otrzymałam od niego przed 2 laty aktem darowizny. Niestety wprowadzono mnie w błąd,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »