Czy firma będąca na ryczałcie może być podwykonawcą w drugiej firmie?

Autor: Aleksander Słysz

Dwie firmy prowadzą usługi budowlane. Jedna należy do ojca, druga do syna. Jedna jest na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, druga na ryczałcie. Czy firma będąca na ryczałcie może być podwykonawcą w drugiej firmie (która rozlicza się w skali podatkowej) i wystawiać dla niej faktury za wykonane roboty? Czy jest to zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym? Obydwie firmy są podatnikami VAT.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy firma będąca na ryczałcie może być podwykonawcą w drugiej firmie?

Czy byciem podwykonawcą wyłącza z opodatkowania w formie zryczałtowanej?

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 8 wskazuje na okoliczności wyłączające możliwość opodatkowania w formie zryczałtowanej. Wskazana przez Panią sytuacja, związana z byciem podwykonawcą, nie wyłącza opodatkowania w formie zryczałtowanej. Niekiedy do takiego wyłączenia dochodzi pośrednio gdy rzecz tyczy się np. pracownika czy też byłego pracownika, zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 ww. ustawy gdy podatnik prowadzący działalność wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu i uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał (wykonuje) w tym roku podatkowym w ramach np. stosunku pracy, to podatnik ten traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i musi opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Nakaz stosowania w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi cen rynkowych

Wskazane powiązanie rodzinne nie wyklucza wzajemnego świadczenia usług również na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Warto jednak pamiętać, że ze względu na ograniczenia związane z cenami transferowymi stosowanymi przez podmioty powiązane (także osobowo) tak w podatkach dochodowych, jak i VAT, ogólną regułą jest nakaz stosowania w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi cen rynkowych (w pewnym uproszczeniu). Jeśli ceny rynkowe nie będą stosowane, to w niektórych sytuacjach organ podatkowy może określić podstawę opodatkowania, czy też skorygować koszty bądź przychody, zgodnie z i adekwatnie do wartości rynkowej usług (świadczeń).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »