Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy firma będąca na ryczałcie może być podwykonawcą w drugiej firmie?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-06-24

Dwie firmy prowadzą usługi budowlane. Jedna należy do ojca, druga do syna. Jedna jest na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, druga na ryczałcie. Czy firma będąca na ryczałcie może być podwykonawcą w drugiej firmie (która rozlicza się w skali podatkowej) i wystawiać dla niej faktury za wykonane roboty? Czy jest to zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym? Obydwie firmy są podatnikami VAT.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 8 wskazuje na okoliczności wyłączające możliwość opodatkowania w formie zryczałtowanej. Wskazana przez Panią sytuacja, związana z byciem podwykonawcą, nie wyłącza opodatkowania w formie zryczałtowanej. Niekiedy do takiego wyłączenia dochodzi pośrednio gdy rzecz tyczy się np. pracownika czy też byłego pracownika, zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 ww. ustawy gdy podatnik prowadzący działalność wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu i uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał (wykonuje) w tym roku podatkowym w ramach np. stosunku pracy, to podatnik ten traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i musi opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Wskazane powiązanie rodzinne nie wyklucza wzajemnego świadczenia usług również na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Warto jednak pamiętać, że ze względu na ograniczenia związane z cenami transferowymi stosowanymi przez podmioty powiązane (także osobowo) tak w podatkach dochodowych, jak i VAT, ogólną regułą jest nakaz stosowania w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi cen rynkowych (w pewnym uproszczeniu). Jeśli ceny rynkowe nie będą stosowane, to w niektórych sytuacjach organ podatkowy może określić podstawę opodatkowania, czy też skorygować koszty bądź przychody, zgodnie z i adekwatnie do wartości rynkowej usług (świadczeń).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »