Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż rzeczy na Allegro a zeznanie podatkowe

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-07-26 • Aktualizacja: 2021-05-14

Jestem rencistą. Postanowiłem dorobić, sprzedając niepotrzebne rzeczy na Allegro. Są to przeważnie części samochodowe, które pozostały mi z poprzednich samochodów. Nie mam żadnego dowodu zakupu tych części. Czy przychód ze sprzedaży tych części muszę zgłosić w rocznym zeznaniu podatkowym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż rzeczy na Allegro a zeznanie podatkowe

Uznania danej aktywności gospodarczej za działalność gospodarczą

Co do zasady prowadzenie działalności handlowej w sposób ciągły i zorganizowany oraz nastawiony na zysk stanowi działalność gospodarczą, którą należy opodatkować zgodnie z zasadami właściwymi dla przedsiębiorców.

Trzeba bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy PIT warunkiem do uznania danej aktywności gospodarczej za działalność gospodarczą wcale nie jest formalna rejestracja firmy w urzędzie miasta lub urzędzie gminy. Taki sposób kwalifikacji powoduje, że na gruncie prawa podatkowego urząd skarbowy może uznać, że systematyczna sprzedaż prowadzona poprzez portal Allegro stanowi działalność gospodarczą i będzie w ten właśnie sposób tego rodzaju handel kwalifikował.

Możliwość prowadzenia działalności bez konieczności rejestrowania firmy

Co ciekawe od 30 kwietnia 2018 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono możliwość prowadzenia działalności bez konieczności rejestrowania firmy. Jest to tzw. działalność nierejestrowana.

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to kwota 1050 zł), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadził Pan działalności gospodarczej to może Pan prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie sprzedaży części samochodowych pod warunkiem, że miesięczny przychód z tego tytułu nie przekroczy 1050 zł.

Limit przychodu w działalności nierejestrowanej

Do limitu brane są pod uwagę kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest bardzo korzystne, ponieważ osoba fizyczna:

  • nie musi zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS,
  • nie musi płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS,
  • nie musi płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
  • nie musi prowadzić skomplikowanej księgowości.

Tak naprawdę jedynym obowiązkiem osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną jest prowadzenie miesięcznej ewidencji sprzedaży (aby monitorować, czy limit 1050 zł nie został w którymś miesiącu przekroczony) oraz co do zasady wydawanie rachunków na rzecz klientów (chodzi o rachunki a nie o paragony, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie musi posiadać kasy fiskalnej).

Sprzedaż części samochodowych na Allegro

Tutaj jednak muszę zaznaczyć, że akurat sprzedaż części samochodowych jest wyjątkiem od reguły, iż w przypadku działalności nierejestrowanej nie trzeba posiadać kasy fiskalnej. Jak bowiem wynika z rozporządzenia w sprawie zwolnienia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej podatnicy dokonujący sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych muszą obowiązkowo posiadać kasę fiskalną i wystawiać paragony (choć taka sprzedaż może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, jeżeli roczny obrót nie przekroczy kwoty 200 000 zł lub jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku to proporcji tej kwoty pozostałej do końca roku).

Konkludując, sprzedając części samochodowe musi Pan klientowi wystawić paragon (i musi Pan mieć kasę fiskalną), ale taka sprzedaż może być zwolniona z podatku VAT – czyli nie musi Pan płacić VAT-u od sprzedaży.

Rozliczenie podatku z tytułu działalności nierejestrowanej.

Następnie wskazać należy w jaki sposób dochodzi do rozliczenia podatku z tytułu działalności nierejestrowanej. Otóż zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy PIT przychód z działalność nierejestrowanej zaliczany jest do tzw. „innych źródeł”. W konsekwencji takiej kwalifikacji przychody te są opodatkowane według skali podatkowej (18% lub 32%, jeżeli Pana dochód w ciągu roku przekroczy 85 528 zł) i wykazywane z pozostałymi dochodami (czyli w tym przypadku z dochodami z renty) w zeznaniu rocznym PIT-36. Dochód roczny należy wykazać w części D.1 wiersz nr 9 „Inne źródła” w zeznaniu PIT-36. Zeznanie to składane jest do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Tak, jak już wskazałem w przypadku przychodów z innych źródeł ustawa PIT nie nakłada obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (choć dobrowolnie można je wpłacać), co oznacza, że dochód z działalności nierejestrowanej jest rozliczany tylko raz do roku w zeznaniu PIT-36.

Kolejnym uproszczeniem jest fakt, że nie musi Pan prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, co oznacza, że nie musi Pan posiadać dowodów zakupu towarów, które następnie Pan sprzeda. Naturalną konsekwencją takiej sytuacji jest jednak fakt, że od przychodu uzyskanego ze sprzedaży danej części nie odejmie Pan kosztu nabycia, ponieważ nie posiada Pan żadnego dokumentu wskazującego ile dana rzecz kosztowała i ile Pan za nią rzeczywiście zapłacił.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »