Wprowadzenie lub użyczenie prywatnych składników majątku spółce z o.o.

Autor: Marcin Sądej

W jaki sposób osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może wprowadzić/użyczyć prywatne składniki majątkowe (typu komputer, drukarka) do spółki z o.o., której jest udziałowcem i jednocześnie prezesem zarządu? Czy możliwe jest zawarcie umowy najmu prywatnych składników majątkowych, które zostaną przekazane spółce w celu ich używania? Jeśli tak, to jak będzie opodatkowany przychód powstały u tej osoby fizycznej z tytułu najmu prywatnych składników majątkowych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wprowadzenie lub użyczenie prywatnych składników majątku spółce z o.o.

Użyczenie spółce składników prywatnego majątku

Generalnie rzecz ujmując, prezes zarządu (udziałowiec) może wynająć bądź też użyczyć swoje prywatne składniki na rzecz spółki.

Poniżej przedstawię skutki tych dwóch form.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że spółka z o.o. ma osobowość prawną i zdolność prawną, co też oznacza, że jest podmiotem odrębnym od udziałowców. W rezultacie spółka jako taka nie ma żadnych uprawnień do prywatnego majątku tychże udziałowców, ani do majątku prywatnego członków zarządu. Oznacza to, że takowe składniki mogą zostać wynajęte lub użyczone.

Po pierwsze, prywatne składniki można spółce wynająć. Umowa najmu, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego ma charakter odpłatny.

Zobacz też: Dropshipping z Chin

Opodatkowanie przychodu z wynajmu dokonanego przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej

Przychody z wynajmu dokonywanego przez osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą być opodatkowane na dwa sposoby. Po pierwsze na zasadach ogólnych, o czym stanowi art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT. W takim przypadku zastosowanie ma skala podatkowa (stawka 18% i 32%), a opodatkowaniu podlega dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodami z wynajmu a kosztami uzyskania tego przychodu. Dochód z najmu podlega rozliczeniu na formularzu PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następnego oraz podlega sumowaniu z innymi dochodami opodatkowanymi wg skali podatkowej. W trakcie roku należy odprowadzać zaliczki na podatek.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ryczałt od najmu prywatnego

Drugą opcją jest ryczałt od najmu prywatnego. Tej formie opodatkowania podlegają nie tylko nieruchomości, ale również i rzeczy ruchome. Plusem wyboru tej formy rozliczania najmu jest niższa stawka podatku 8,5% (dopiero gdy przychód przekroczy 100 000 zł stawka podatku wzrasta do 12,5%). Warto zaznaczyć, że podatek jest płatny wyłącznie od przychodu, co oznacza, że nie ma możliwości uwzględnienia żadnych kosztów. W celu skorzystania z tej formy opodatkowania konieczne jest dokonanie odpowiedniego zgłoszenia do urzędu skarbowego (do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu otrzymania pierwszego przychodu z najmu). Rozliczenia przychodu z najmu w formie ryczałtu dokonuje się na formularzu PIT-28 składanym do 31 stycznia roku następnego.

Udziałowiec może również użyczyć składnik prywatny spółce. Użyczenie tym różni się od najmu, że ma charakter nieodpłatny. Nieodpłatne użyczenie składników nie wywołuje żadnych skutków po stronie użyczającego udziałowca, jednak generuje konsekwencje podatkowe po stronie samej spółki.

Użyczenie spółce rzeczy ruchomych

Otóż, zgodnie z ustawą CIT takie użyczenie jest dla spółki nieodpłatnym świadczeniem. Wartość tego nieodpłatnego świadczenia stanowi przychód podatkowy – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 CIT. Zgodnie z tym przepisem do przychodów podatkowych zalicza się wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Wartość takiego nieodpłatnego świadczenia ustala się w oparciu o art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy CIT, który stanowi, że ustalana jest ona na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W konsekwencji, w przypadku użyczenia, spółka co miesiąc powinna doliczyć do przychodów kwotę odpowiadającą rynkowej wartości wynajmu takich składników majątkowych i opodatkować stawką 19%.

W rezultacie najbardziej optymalną formą będzie wynajęcie tych składników w oparciu o zryczałtowaną formę. Ryczałt wynosi tylko 8,5%, a więc znacznie mniej niż stawki skali podatkowej obowiązującej na gruncie PIT (18% i 32%) oraz 19% stawki obowiązującej na gruncie CIT, którą opodatkowane byłyby przychody z nieodpłatnych świadczeń.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »