Czy można zlikwidować spółkę z o.o. z długami?

Autor: Artykuł Partnera

W idealnym świecie każde przedsięwzięcie biznesowe byłoby zakończone wielkim sukcesem. Wspólnicy spółki korzystaliby z olbrzymich dywidend, członkowie zarządu otrzymywaliby wynagrodzenia pozwalające na tropikalne wyjazdy co miesiąc, a kontrahenci spółki otrzymywaliby zapłatę zaraz po wystawieniu faktury. Niestety, rzeczywistość jest zgoła inna, a większość spółek nigdy nie osiąga spektakularnego sukcesu. W takiej sytuacji, najczęstszą, a często jedyną możliwą decyzją, jest zakończenie działalności spółki z o.o.

Czy można zlikwidować spółkę z o.o. z długami?

Dopuszczalne sposoby wykreślenia spółki z rejestru

Wspólnicy, decydując się na zakończenie działalności prowadzonej spółki z o.o. mają dwie zasadnicze możliwości:

Zazwyczaj, jeśli spółka posiada długi, których nie jest w stanie spłacić, powinna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

W praktyce może jednak wystąpić sytuacja, w której mimo, że spółka ma jakieś długi, wspólnicy decydują się na wykreślenie jej z rejestru w procedurze likwidacyjnej. Mogą to zrobić w sprzeczności z prawem (czyli nawet mimo niewypłacalności spółki) albo na przykład jeszcze przed datą wymagalności niektórych roszczeń. Co wtedy?

Przebieg procedury likwidacyjnej spółki

W pewnym uproszczeniu, zanim spółka ulegnie wykreśleniu z rejestru:

  • Wspólnicy muszą podjąć uchwałę o otwarciu likwidacji i powołaniu likwidatorów.
  • Likwidatorzy muszą opublikować ogłoszenie, w którym wezwą wierzycieli spółki, żeby przedstawiali swoje roszczenia w trzymiesięcznym terminie.
  • Likwidatorzy muszą zakończyć działalność spółki, zaspokoić lub zabezpieczyć wierzycieli.
  • Likwidatorzy muszą podzielić majątek spółki, ale nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia z punktu 2).
  • Sąd musi postanowić o wykreśleniu spółki z rejestru.

Wykreślenie spółki z długami

Sądy są generalnie zgodne, że spółka może zostać wykreślona niezależnie od posiadanych długów. Oznacza to, że sąd rejestrowy nie bada, czy spełniła wszystkie zobowiązania, czy tego nie zrobiła.

Jeśli spółka ma więcej zobowiązań, niż posiada środków, albo jeśli likwidatorzy podzielą pozostały po niej majątek przed spłaceniem wierzycieli, konsekwencje mogą ponieść wspólnicy, likwidatorzy lub byli członkowie zarządu.

Podział majątku spółki przed zaspokojeniem wierzycieli

Likwidatorzy po otwarciu likwidacji powinni przygotować spółkę do wykreślenia. Pierwszą czynnością do tego zmierzającą jest, wspomniane już wcześniej, opublikowanie ogłoszenia o wezwaniu wierzycieli. Widząc je w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele powinni zgłosić się do spółki i poinformować ją o swoich roszczeniach.

Dzięki temu spółka teoretycznie ma pełen ogląd na swoją sytuację majątkową i może zaspokoić wszystkich swoich wierzycieli. Jeśli wierzytelność nie jest jeszcze wymagalna albo jest sporna powinna natomiast złożyć środki do depozytu sądowego.

Dopiero po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli likwidatorzy mogą dokonać podziału majątku. Jeśli zrobią to wcześniej, to wspólnicy mają obowiązek zwrócenia otrzymanych bezprawnie kwot, a likwidatorzy odpowiadają solidarnie za wyrządzone wierzycielom szkody.

Niewypłacalność spółki – zbyt mały majątek na pokrycie wymagalnych zobowiązań pieniężnych

Jeśli spółka nie posiada wystarczających środków na pokrycie wszystkich zobowiązań, które musi już opłacić, jest niewypłacalna. W takim przypadku procedura postępowania likwidacyjnego nie będzie odpowiednim wyborem. Członkowie zarządu (a później też likwidatorzy) powinni w takiej sytuacji złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jeśli tego nie zrobią, to muszą liczyć się z tym, że wierzyciele będą mogli domagać się zaspokojenia z ich osobistego majątku. Ponadto organy publiczne mogą wszcząć w stosunku do nich postępowanie, w wyniku którego na likwidatorów lub członków zarządu mogą zostać nałożone dotkliwe kary.

Żaden przepis nie zabrania bezpośrednio wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS ze względu na posiadane nieuregulowane zobowiązania. W zdecydowanej większości przypadków takie działanie będzie jednak prowadziło do negatywnych skutków prawnych. Wspólnicy i członkowie zarządu spółki powinni o tym zawsze pamiętać i wybierać odpowiedni sposób zakończenia działalności spółki.

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji na temat likwidacji spółki z o.o., warto odwiedzić stronę Kancelarii Baran & Pluta, która przygotowała kompleksowy artykuł Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku.

Autor: ZaufanyAdwokat.pl
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »