Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania w Irlandii a podatek

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-03-11

Pracuję i mieszkam w Irlandii. W tym roku zamierzam przeprowadzić się do Polski. Jestem właścicielem, razem z żoną (oboje posiadamy obywatelstwo polskie i irlandzkie), mieszkania w Irlandii, które zamierzamy sprzedać. Mieszkanie zostało nabyte w 2015 r. Czy po sprzedaży mieszkania w Irlandii jestem zobowiązany uiścić podatek lub jakąkolwiek inną opłatę w Polsce związaną ze sprzedażą nieruchomości? Proszę o podanie konkretnych przepisów wskazujących na konieczność potencjalnych opłat bądź ich braku.

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Kwestie ustalenia ewentualnej konieczności zapłaty podatku na terenie Polski reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 3 ustawy PIT „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

W opisie sprawy wskazał Pan, że na stałe mieszka i pracuje w Irlandii. W rezultacie żaden z powyższych warunku nie został spełniony, co oznacza, że na gruncie prawa podatkowego nie jest Pan traktowany jako polski rezydent podatkowy, czyli w myśl polskich przepisów jest Pan nierezydentem.

Nierezydenci mogą podlegać podatkowi w Polsce, jeżeli w Polsce dokonują pewnych czynności, np. sprzedają nieruchomości, które położone są w Polsce. Świadczy o tym art. 3 ust. 2b ustawy PIT, który stanowi, że za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów, uważa się w szczególności dochody z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości. W rezultacie jeżeli rezydent irlandzki sprzedaje nieruchomość w Irlandii, nie ma żadnych obowiązków z tego tytułu w Polsce.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Inaczej będzie w sytuacji, gdy po przeprowadzce do Polski sprzeda Pan nieruchomość położoną w Irlandii. Po przeprowadzce Pana ośrodek interesów życiowych będzie znajdował się w Polsce, czyli będzie Pan polskim rezydentem podatkowym. Zgodnie jednak z art. 6 polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód ze sprzedaży majątku nieruchomego jest opodatkowany w kraju położenia nieruchomości. Oznacza to, że również w tej sytuacji dochód ten będzie opodatkowany w Irlandii. Natomiast na mocy art. 24 tejże umowy dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w Irlandii jest zwolniony od podatku w Polsce (jeżeli osiągnie Pan w Polsce inny dochód, np. z pracy, to dochód ze sprzedaży nieruchomości w Irlandii jest uwzględniany do wyliczenia stawki podatkowej, ale sam dochód nie podlega opodatkowaniu).

Podsumowując:

  1. Jeżeli jeszcze przed przeprowadzką sprzeda Pan nieruchomość w Irlandii, to w Polsce nie ma Pan żadnych obowiązków podatkowych i taka sprzedaż będzie opodatkowana w Irlandii.
  2. Jeżeli po przeprowadzce do Polski sprzeda Pan nieruchomość położoną w Irlandii, to również taka sprzedaż będzie opodatkowana w Irlandii (w Polsce jest zwolniona od podatku). Dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w Irlandii uwzględni Pan w polskim zeznaniu podatkowym do wyliczenia stawki podatku, wyłącznie jeżeli w tym samym roku osiągnie Pan w Polsce dochód.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wynajęcie mieszkania firmie wynajmującej pokoje a podatek

Chcę wynająć mieszkanie firmie, która wynajmuje pokoje studentom. Jaki podatek będę płacił? Oni twierdzą że 8,5%.

Stypendium od fundacji a odprowadzenie podatku

Fundacja udzieliła uczestnikom projektu stypendium szkoleniowego ze środków własnych do wysokości 2000 zł na osobę, aby wesprzeć ich w procesie...

Zgłoszenie najmu do US przez spadkobiercę

Moja siostra kupiła mieszkanie. W akcie notarialnym jest ujęty także mój syn, bo dołożył pieniędzy do zakupu (więc jest współwłaścicielem)....

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości z darowizny na zakup mieszkania a podatek

Ojciec zmarł w 2016 roku. W tym samym roku mama darowała mi swoją część nieruchomości (w domu i działce). 1/4 nieruchomości uzyskałam...

Odliczenie mieszkania kupionego w kredycie od kwoty przychodu ze sprzedaży mieszkania

Sprzedałem w 2016 r. mieszkanie za 160 tys. zł. Większość kwoty została przeznaczona na spłatę zobowiązań. Teraz chciałbym kupić mieszkanie...

Obywatelstwo amerykańskie i polskie a rozliczenie przed polskim urzędem skarbowym obywatela USA

Posiadam obywatelstwo amerykańskie i polskie. Mieszkam i pracuję od 8 lat w USA. Czy obowiązuje mnie rozliczenie przed polskim urzędem skarbowym?...

Zakup nieruchomości w innym kraju a zwolnienie z podatku po sprzedaży nieruchomości w Polsce

Nieruchomość otrzymałam w spadku w Polsce. Chce ją sprzedać przed upływem 5 lat. Zwolnienie z podatku 19% jest możliwe, jeżeli zainwestuję...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »