Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż mieszkania w Irlandii a podatek

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-03-11 • Aktualizacja: 2021-05-22

Pracuję i mieszkam w Irlandii. W tym roku zamierzam przeprowadzić się do Polski. Jestem właścicielem, razem z żoną (oboje posiadamy obywatelstwo polskie i irlandzkie), mieszkania w Irlandii, które zamierzamy sprzedać. Mieszkanie zostało nabyte w 2015 r. Czy po sprzedaży mieszkania w Irlandii jestem zobowiązany uiścić podatek lub jakąkolwiek inną opłatę w Polsce związaną ze sprzedażą nieruchomości? Proszę o podanie konkretnych przepisów wskazujących na konieczność potencjalnych opłat bądź ich braku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania w Irlandii a podatek

Sprzedaż mieszkania w Irlandii przez obywatela Polski

Kwestie ustalenia ewentualnej konieczności zapłaty podatku na terenie Polski reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 3 ustawy PIT „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

W opisie sprawy wskazał Pan, że na stałe mieszka i pracuje w Irlandii. W rezultacie żaden z powyższych warunku nie został spełniony, co oznacza, że na gruncie prawa podatkowego nie jest Pan traktowany jako polski rezydent podatkowy, czyli w myśl polskich przepisów jest Pan nierezydentem.

Sprzedaż przez rezydenta irlandzkiego nieruchomości położonej w Irlandii

Nierezydenci mogą podlegać podatkowi w Polsce, jeżeli w Polsce dokonują pewnych czynności, np. sprzedają nieruchomości, które położone są w Polsce. Świadczy o tym art. 3 ust. 2b ustawy PIT, który stanowi, że za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów, uważa się w szczególności dochody z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości. W rezultacie jeżeli rezydent irlandzki sprzedaje nieruchomość w Irlandii, nie ma żadnych obowiązków z tego tytułu w Polsce.

Powrót do Polski i sprzedaż mieszkania w Irlandii

Inaczej będzie w sytuacji, gdy po przeprowadzce do Polski sprzeda Pan nieruchomość położoną w Irlandii. Po przeprowadzce Pana ośrodek interesów życiowych będzie znajdował się w Polsce, czyli będzie Pan polskim rezydentem podatkowym. Zgodnie jednak z art. 6 polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód ze sprzedaży majątku nieruchomego jest opodatkowany w kraju położenia nieruchomości. Oznacza to, że również w tej sytuacji dochód ten będzie opodatkowany w Irlandii. Natomiast na mocy art. 24 tejże umowy dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w Irlandii jest zwolniony od podatku w Polsce (jeżeli osiągnie Pan w Polsce inny dochód, np. z pracy, to dochód ze sprzedaży nieruchomości w Irlandii jest uwzględniany do wyliczenia stawki podatkowej, ale sam dochód nie podlega opodatkowaniu).

Podsumowując:

  1. Jeżeli jeszcze przed przeprowadzką sprzeda Pan nieruchomość w Irlandii, to w Polsce nie ma Pan żadnych obowiązków podatkowych i taka sprzedaż będzie opodatkowana w Irlandii.
  2. Jeżeli po przeprowadzce do Polski sprzeda Pan nieruchomość położoną w Irlandii, to również taka sprzedaż będzie opodatkowana w Irlandii (w Polsce jest zwolniona od podatku). Dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w Irlandii uwzględni Pan w polskim zeznaniu podatkowym do wyliczenia stawki podatku, wyłącznie jeżeli w tym samym roku osiągnie Pan w Polsce dochód.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »